Szkolenie „Nowe wydanie normy ISO 9001:2015 – Opiekun SZJ / Auditor wewnętrzny/ Auditor drugiej strony”

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie

Nowe wydanie normy ISO 9001:2015 – Opiekun SZJ / Auditor wewnętrzny/ Auditor drugiej strony”

 

Termin szkolenia:                                          26 – 27 listopada 2018 r.

Miejsce szkolenia:                                         HOTEL Kazimierzówka

ul. Góry 10; 24-120 Kazimierz Dolny,

www.kazimierzowka.pl

 Koszt uczestnictwa:                                       970 zł brutto

(w tym: materiały szkoleniowe, szkolenie, zakwaterowanie oraz wyżywienie)

Zakres szkolenia:

Omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015

Rozdział: 1 Zakres normy

Rozdział: 2 Powołania normatywne

Rozdział: 3 Terminy i definicje

Rozdział: 4 Kontekst organizacji

Ćwiczenia: mapowanie procesów, określenie kontekstu organizacji oraz stron zainteresowanych.

Rozdział: 5 Przywództwo

Rozdział: 6 Planowanie

Ćwiczenie: Działania odnoszące się do ryzyk i szans – szacowanie ryzyka, analiza SWOT, analiza FEMA.

Rozdział: 7 Wsparcie

Rozdział: 8 Działania operacyjne

Ćwiczenie: nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów.

Rozdziały: 9 Ocena wyników

Rozdział:10 Doskonalenie

Ćwiczenie: przeprowadzanie przeglądu zarządzania.

Audit wewnętrzny i audit drugiej strony – programy auditów (planowanie auditów), określanie celu, zakresu i kryteriów auditu, planowanie, przeprowadzanie i raportowanie auditów, formułowanie niezgodności i potencjałów.

Ćwiczenia: interpretacja zasad przeprowadzania auditów oraz udokumentowanych informacji, przeprowadzanie auditu wewnętrznego i drugiej strony.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

W przypadku pytań, jesteśmy do dyspozycji.

Zespół Q&R Polska Sp. z o.o.

 

Szkolenie „Nowe wydanie normy ISO 9001:2015” 12-13.03.2018 r.

Lublin, 25 stycznia 2017 r.

Szanowni nasi Klienci,

 

W związku z Komunikatem 1/2017, z dnia 11 listopada 2017 r. , jednostka certyfikująca Q&R Polska Sp. z o.o. serdecznie zaprasza na szkolenie:

                                           „Nowe wydanie normy ISO 9001:2015”

Program szkolenia obejmuje m. in. następującą tematykę:

  • interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015,
  • szacowanie ryzyka,
  • tworzenie informacji,
  • ćwiczenia praktyczne – warsztaty dotyczące zmian w systemie zarzadzania jakością,
  • wytyczne dotyczące doskonalenia systemów zarządzania.

Termin szkolenia :                  12 – 13 marca 2018 r.

Miejsce szkolenia:                        Montis Hotel & Spa

ul.Nałęczowska 1; 24-320 Poniatowa

 Koszt uczestnictwa:    780 zł brutto (w tym: materiały szkoleniowe, szkolenie, zakwaterowanie, pełne wyżywienie)

                                        550 zł brutto (  w tym: materiały szkoleniowe, szkolenie, obiad 1 i 2 dnia )

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

W razie pytań, jesteśmy do dyspozycji.

Komunikat 1/2017, z dnia 11 listopada 2017

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że Q&R Polska Sp. z o.o., na podstawie komunikatu Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie, nr 237, z dnia 09.11.2017 r., wdraża Rezolucję 2017-13 General Assembly International Accreditation Formu. Zgodnie z postanowieniami rezolucji Q&R Polska Sp. z o.o. od 15.03.2018 r. przeprowadza audity początkowej certyfikacji, nadzoru i ponownej certyfikacji w odniesieniu do wymagań norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Komunikatem Q&R Polska Sp. z o.o. 1/2015, z dnia 6 listopada 2015 r., został ustalony trzyletni okres przejścia dla norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015, który zakończy się z dniem 15.09.2018 r. W tym dniu zakończy się ważność certyfikatów wg. ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004.

 

Dr inż. Patrycjusz Stoma

Prezes Q&R Polska Sp. z o.o.