Powoływanie się na certyfikację i stosowanie znaków

Q&R Polska Sp. z o.o. upoważnia klientów do stosowania znaku certyfikacji, zgodnego ze znakiem umieszczonym na dokumentach certyfikacji. Q&R Polska Sp. z o.o. przekazuje klientom komplet znaków certyfikacji w formie elektronicznej (rys. 1). Komplet znaków certyfikacji skład się ze znaków certyfikacji Q&R Polska Sp. z o.o. oraz znaku PCA w ramce prostokątnej (rys. 1A) oraz samodzielnego znaku certyfikacji Q&R Polska Sp. z o.o. (rys. 1B).

W przypadku nieakredytowanych certyfikatów znak składa się jedynie z „koła Q&R” z wpisaną w koło oznaczeniem programu certyfikacji.

Znak certyfikacji zawiera:

  • identyfikowalność Q&R Polska Sp. z o.o.,
  • skróconą nazwę normy stanowiącej podstawę certyfikacji,
  • symbol akredytacji z numerem akredytacji – dla akredytowanych certyfikatów (dla znaków certyfikacji ze znakiem PCA).

Q&R Polska Sp. z o.o. zobowiązuje klientów do niestosowania znaku na wyrobie lub opakowaniu wyrobu, lub w dowolny inny sposób, który mógłby być interpretowany jako oznaczający zgodność wyrobu.

Q&R Polska Sp. z o.o. nie dopuszcza do stosowania swoich znaków na sprawozdaniach z badań laboratoryjnych, świadectwach wzorcownia lub sprawozdaniach albo świadectwach z inspekcji.

Q&R Polska Sp. z o.o. dopuszcza stosowanie swoich znaków certyfikacji na opakowaniu wyrobu lub towarzyszącej informacji, że certyfikowany klient posiada certyfikowany system zarządzania. Za opakowanie wyrobu Q&R Polska Sp. z o.o. uważa to, które może być usunięte bez rozpadnięcia się lub uszkodzenia wyrobu. Za informację towarzyszącą Q&R Polska Sp. z o.o. uważa informację dostępną oddzielnie lub łatwą do odłączenia. Etykiety identyfikujące typ wyrobu lub tabliczki identyfikacyjne Q&R Polska Sp. z o.o. bierze pod uwagę jako części wyrobu. Oświadczenie certyfikowanego Klienta nie powinno w żaden sposób sugerować, poprzez te środki, że wyrób, proces lub usługa są certyfikowane. Oświadczenie to powinno zawierać odniesienie do: identyfikacji (np. marka lub nazwa) certyfikowanego klienta, rodzaju systemu zarządzania i mającej zastosowanie normy i Q&R Polska Sp. z o.o. – jako jednostki wydającej certyfikat.

Więcej informacji dotyczących stosowania symboli akredytacji, znajdą Państwo w dokumencie wydanym przez PCA: DA-02 „Zasady stosowania symboli akredytacji PCA” (Obowiązuje od 2019-06-19). Link poniżej:

https://www.pca.gov.pl/download/data/rep-files/userfiles/_public/dokumenty_pca/dokumenty_ogolne/da-02_13.pdf

Szkolenie „Manager Jakości – Auditor wewnętrzny ISO 9001:2015”

Serdecznie zapraszamy na szkolenie

Nowe wydanie normy ISO 9001:2015 – Opiekun SZJ / Auditor wewnętrzny/ Auditor drugiej strony”

Termin szkolenia:                                          30 – 31 marca 2020 r.

Miejsce szkolenia:                                         HOTEL Kazimierzówka

ul. Góry 10; 24-120 Kazimierz Dolny,

www.kazimierzowka.pl

 Koszt uczestnictwa:                                       980 zł brutto

(w tym: materiały szkoleniowe, szkolenie, zakwaterowanie oraz wyżywienie)

Program szkolenia obejmuje m. in. następującą tematykę:

  • interpretacja wymagań i ćwiczenia praktyczne – norma ISO 9001:2015 (kontekst organizacji, zainteresowane strony i przywództwo, działania odnoszące się do ryzyk i szans);
  • szacowanie ryzyka – PN-ISO 31000:2018-08;
  • tworzenie udokumentowanych informacji;
  • zasady prowadzenia auditu wewnętrznego – wytyczne normy PN-EN ISO 19011 – 2018-08 (w tym m.in. audity – wyjaśnienie ich celu i planowania, sposobu przystąpienia i przeprowadzenia auditu oraz przedstawienia jego wyników w raporcie).

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

W przypadku pytań, jesteśmy do dyspozycji.

Zespół Q&R Polska Sp. z o.o.