Aktualności

 Warsztaty, nowe wydanie normy ISO 9001:2015

Program warsztatów będzie obejmował:
 interpretację praktyczną zmian w wymaganiach normy ISO 9001:2015,
 szacowanie ryzyka,
 tworzenie informacji.

Termin szkolenia :  6 - 7 kwietnia 2017 r.

Miejsce szkolenia: MONTIS Hotel & SPA *** Poniatowa  http://hotelmontis.pl/

Koszt uczestnictwa: 780 zł brutto

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Formularz zgłoszenia w zakładce "do pobrania".

 

Nowe wydanie normy ISO 9001:2015

sklep.pkn.pl/pn-en-iso-9001-2015-10p.html

Ciekawa lektura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:

www.pkn.pl/sites/default/files/iso9001_ost.pdf

Q&R Polska Sp. z o.o.


Q&R Polska Sp. z. o.o.
ul. Jagiellońska 2 d
20-806 Lublin

tel./fax +48 81 740 85 11

email: biuro@qrpolska.pl

WITAMY W Q&R Polska Sp. z o.o.

 "POLSKA JEDNOSTKA Z POLSKIMI CENAMI"

 W związku z utrzymywaniem się na rynku wysokich cen certyfikacji systemów zarządzania Q&R Polska
Sp. z o. o. postanowiła umożliwić wszystkim firmom certyfikację tych systemów.

Q&R Polska Sp. z o.o. została założona w październiku 2005 r., pod nr KRS 0000243963 jako "Polska jednostka certyfikująca z polskimi cenami".

Q&R Polska Sp. z o.o. prowadzi certyfikację na terenie Polski.

Certyfikacja ststemu zarządzania w Q&R Polska Sp. z o. o. zapewnia:

  • znajomość całkowitych kosztów: auditu certyfikacyjnego oraz auditów w okresie ważności certyfikatu,
  • wysoki standard certyfikacji,
  • wysokie kompetencje zespołu auditującego,
  • bezstronne badanie zgodności Państwa systemu zarządzania z wymaganiami zawartymi w PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN 14001:2005 lub ISO 22000:2005,
  • poufność informacji uzyskanych od Państwa w procesie certyfikacji i nie udostępniane innym osobom lub instytucjom, zarówno w kraju, jak i zagranicą.

 

Swoje usługi w zakresie certyfikacji Q&R Polska Sp. z o. o. kieruje do wszystkich firm, działających w sferach: produkcji, usług oraz handlu.

Q&R Polska Sp. z o.o. współpracuje z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców oraz z ośrodkami akademickimi promując zarządzanie jakością.

 

 


Strona nadzorowana. Ostatnia aktualizacja - PS - 23.02.2017 r.