Aktualności

 

 

Nowe wydanie normy ISO 9001:2015

Program szkolenia obejmuje m. in. następującą tematykę:
 interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015,
 ćwiczenia praktyczne – warsztaty dotyczące zmian w systemie zarządzania jakością,
 wytyczne dotyczące doskonalenia systemów zarządzania.

Termin szkolenia :    od godz. 9:00 do 16:00 25 kwietnia 2016 r.
Miejsce szkolenia:    Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
                                                     Inkubator Technologiczny
                                               ul. Dobrzańskiego 3; 20-262 Lublin
Koszt uczestnictwa:                              290 zł netto.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.   

 

Q&R Polska Sp. z o.o.


WITAMY W Q&R Polska Sp. z o.o.

 "POLSKA JEDNOSTKA Z POLSKIMI CENAMI"

 W związku z utrzymywaniem się na rynku wysokich cen certyfikacji systemów zarządzania Q&R Polska
Sp. z o. o. postanowiła umożliwić wszystkim firmom certyfikację tych systemów.

Q&R Polska Sp. z o.o. została założona w październiku 2005 r., pod nr KRS 0000243963 jako "Polska jednostka certyfikująca z polskimi cenami".

Q&R Polska Sp. z o.o. prowadzi certyfikację na terenie Polski.

Certyfikacja ststemu zarządzania w Q&R Polska Sp. z o. o. zapewnia:

  • znajomość całkowitych kosztów: auditu certyfikacyjnego oraz auditów w okresie ważności certyfikatu,
  • wysoki standard certyfikacji,
  • wysokie kompetencje zespołu auditującego,
  • bezstronne badanie zgodności Państwa systemu zarządzania z wymaganiami zawartymi w PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN 14001:2005 lub ISO 22000:2005,
  • poufność informacji uzyskanych od Państwa w procesie certyfikacji i nie udostępniane innym osobom lub instytucjom, zarówno w kraju, jak i zagranicą.

 

Swoje usługi w zakresie certyfikacji Q&R Polska Sp. z o. o. kieruje do wszystkich firm, działających w sferach: produkcji, usług oraz handlu.

Q&R Polska Sp. z o.o. współpracuje z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców oraz z ośrodkami akademickimi promując zarządzanie jakością.

 

 


Strona nadzorowana. Ostatnia aktualizacja - PS - 10.05.2016 r.