30 września 2020 qrpolska

Realizacja projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich

Q&R Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Q&R Polska Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 PLN