25 października 2018 qrpolska

Szkolenie „Nowe wydanie normy ISO 9001:2015 – Opiekun SZJ / Auditor wewnętrzny/ Auditor drugiej strony”

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie

Nowe wydanie normy ISO 9001:2015 – Opiekun SZJ / Auditor wewnętrzny/ Auditor drugiej strony”

 

Termin szkolenia:                                          26 – 27 listopada 2018 r.

Miejsce szkolenia:                                         HOTEL Kazimierzówka

ul. Góry 10; 24-120 Kazimierz Dolny,

www.kazimierzowka.pl

 Koszt uczestnictwa:                                       970 zł brutto

(w tym: materiały szkoleniowe, szkolenie, zakwaterowanie oraz wyżywienie)

Zakres szkolenia:

Omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015

Rozdział: 1 Zakres normy

Rozdział: 2 Powołania normatywne

Rozdział: 3 Terminy i definicje

Rozdział: 4 Kontekst organizacji

Ćwiczenia: mapowanie procesów, określenie kontekstu organizacji oraz stron zainteresowanych.

Rozdział: 5 Przywództwo

Rozdział: 6 Planowanie

Ćwiczenie: Działania odnoszące się do ryzyk i szans – szacowanie ryzyka, analiza SWOT, analiza FEMA.

Rozdział: 7 Wsparcie

Rozdział: 8 Działania operacyjne

Ćwiczenie: nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów.

Rozdziały: 9 Ocena wyników

Rozdział:10 Doskonalenie

Ćwiczenie: przeprowadzanie przeglądu zarządzania.

Audit wewnętrzny i audit drugiej strony – programy auditów (planowanie auditów), określanie celu, zakresu i kryteriów auditu, planowanie, przeprowadzanie i raportowanie auditów, formułowanie niezgodności i potencjałów.

Ćwiczenia: interpretacja zasad przeprowadzania auditów oraz udokumentowanych informacji, przeprowadzanie auditu wewnętrznego i drugiej strony.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

W przypadku pytań, jesteśmy do dyspozycji.

Zespół Q&R Polska Sp. z o.o.