Komunikat 1/2017, z dnia 11 listopada 2017

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że Q&R Polska Sp. z o.o., na podstawie komunikatu Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie, nr 237, z dnia 09.11.2017 r., wdraża Rezolucję 2017-13 General Assembly International Accreditation Formu. Zgodnie z postanowieniami rezolucji Q&R Polska Sp. z o.o. od 15.03.2018 r. przeprowadza audity początkowej certyfikacji, nadzoru i ponownej certyfikacji w odniesieniu do wymagań norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Komunikatem Q&R Polska Sp. z o.o. 1/2015, z dnia 6 listopada 2015 r., został ustalony trzyletni okres przejścia dla norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015, który zakończy się z dniem 15.09.2018 r. W tym dniu zakończy się ważność certyfikatów wg. ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004.

 

Dr inż. Patrycjusz Stoma

Prezes Q&R Polska Sp. z o.o.